Archives for Engineering Jobs

Central Government Jobs

ஏர் இந்தியாவில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 09-10-2018

ஏர் இந்தியாவில் நிரப்பப்பட உள்ள Aircraft Maintenance Engineer பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:டெல்லி பணி :Aircraft Maintenance Engineer காலியிடங்கள்:01 வயது வரம்பு:50க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.18,000 - ரூ. 20,000/- பிரதி மாதம் தகுதி…
Continue Reading
Central Government Jobs

மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் – 02 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 09-10-2018

மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:பெங்களூர் பணி :Assistant Engineer காலியிடங்கள்:01 வயது வரம்பு:35க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.48,280/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த…
Continue Reading
Central Government Jobs

POWER GRID-யில் – 06 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 22-09-2018

POWER GRID-யில் நிரப்பப்பட உள்ள Apprentice பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:இந்தியா முழுவதும் பணி :Apprentice காலியிடங்கள்:06 தகுதி : ITI, Diploma, முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி அனுபவம் : தேவையில்லை…
Continue Reading
Central Government Jobs

செபியில் – 120 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 30-09-2018

செபியில் நிரப்பப்பட உள்ள Officer Grade A பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:இந்தியா முழுவதும் பணி :Officer Grade A காலியிடங்கள்:120 வயது வரம்பு:30க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.28,150 - ரூ. 55,600/- பிரதி மாதம் தகுதி…
Continue Reading
Central Government Jobs

ONGC-யில் – 21 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 21-09-2018

ONGC-யில் நிரப்பப்பட உள்ள Graduate Trainee பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிaடம்:இந்தியா முழுவதும் பணி :Graduate Trainee காலியிடங்கள்:21 வயது வரம்பு:40க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.60,000 - ரூ. 1,80,000/- /- பிரதி மாதம் தகுதி :…
Continue Reading
Central Government Jobs

Defence Research and Development Organisation-யில் – 150 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 14-09-2018

Defence Research and Development Organisation-யில் நிரப்பப்பட உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் aஉள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:பெங்களூர் பணி :ITI Apprentice Trainee காலியிடங்கள்:30 வயது வரம்பு:27க்குள் இருக்க வேண்டும். தகுதி : ITI முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி…
Continue Reading
Central Government Jobs

கொச்சி கப்பல் கட்டும் தளத்தில் – 06 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 03-10-2018

கொச்சி கப்பல் கட்டும் தளத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:கொச்சி பணி :Deputy Manager காலியிடங்கள்:02 வயது வரம்பு:35க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.50,000 - ரூ. 1,60,000/- பிரதி மாதம் தகுதி :…
Continue Reading
Diploma Jobs

மதுரையில் Rigger & Technician Work Tower Maintenance பணியிடங்கள் – Walkin Interview

Pace power system நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Rigger & Technician work tower maintenance பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம் :மதுரை பணி:Rigger & Technician work tower maintenance காலியிடங்கள்:06 வயது வரம்பு:20க்குள் இருக்க…
Continue Reading
Central Government Jobs

UPSC-யில் – 21 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 13-09-2018

UPSC-யில் நிரப்பப்பட உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:டெல்லி பணி :Drugs Inspector காலியிடங்கள்:17 வயது வரம்பு:30க்குள் இருக்க வேண்டும். தகுதி : , முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி அனுபவம்…
Continue Reading
Central Government Jobs

இந்திய எண்ணெய் நிறுவனத்தில் – 01 பணி – WALK-IN நாள் – 27-08-2018

இந்திய எண்ணெய் நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Liaison Officer பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:திப்ருகார் பணி :Liaison Officer காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.25,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி…
Continue Reading
error: Content is protected !!