Archives for Vellore

Freshers

ராணிப்பேட்டையில் ஹவுஸ் கீப்பிங் (House Keeping) பணியிடங்கள்

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading
Freshers

ராணிப்பேட்டையில் செக்யூரிட்டி (Security) பணியிடங்கள்

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading
Freshers

ராணிப்பேட்டையில் அலுவலக உதவியாளர் (Office Assistant) பணியிடங்கள்

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading
Jobs

ராணிப்பேட்டையில் கே.ஜி ஆசிரியர்கள் (KG Teachers) பணியிடங்கள்

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading
Jobs

ராணிப்பேட்டையில் ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர்கள் (Primary Teachers) பணியிடங்கள்

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading
Jobs

ராணிப்பேட்டையில் முதுகலை ஆசிரியர்கள் (PG Teachers) பணியிடங்கள்

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading
Freshers

விஐடி பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 20-07-2022

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading
Freshers

விஐடி பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 08-07-2022

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading