Archives for State Government Jobs

Jobs

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் – 05 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 15-12-2018

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Guest Lecturer பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:திருச்சி பணி :Guest Lecturer காலியிடங்கள்:05 சம்பளம்:ரூ.12,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி அனுபவம்…
Continue Reading
Jobs

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – WALK-IN நாள் – 26-11-2018

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Technical Assistant பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:திருச்சி பணி :Technical Assistant காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.12,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி அனுபவம்…
Continue Reading
Agriculture Jobs

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – WALK-IN நாள் – 26-11-2018

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Teaching Assistant பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:கோவை பணி :Teaching Assistant காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.36,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி…
Continue Reading
Agriculture Jobs

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் – 02 பணியிடங்கள் – WALK-IN நாள் – 26-11-2018

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Senior Research Fellow பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:கோவை பணி :Senior Research Fellow காலியிடங்கள்:02 சம்பளம்:ரூ.20,000 - ரூ. 25,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க…
Continue Reading
Agriculture Jobs

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – WALK-IN நாள் – 26-11-2018

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Senior Research Fellow பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:மதுரை பணி :Senior Research Fellow காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.20,000 - ரூ. 25,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க…
Continue Reading
Agriculture Jobs

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – WALK-IN நாள் – 19-11-2018

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Senior Research Fellow பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:மதுரை பணி :Senior Research Fellow காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.25,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள்…
Continue Reading
Freshers

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – WALK-IN நாள் – 19-11-2018

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Senior Research Fellow பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:மதுரை பணி :Senior Research Fellow காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.20,000 - ரூ. 25,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க…
Continue Reading
Agriculture Jobs

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – WALK-IN நாள் – 19-11-2018

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Senior Research Fellow பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:கோவை பணி :Senior Research Fellow காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.20,000 - ரூ. 25,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க…
Continue Reading
Agriculture Jobs

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் – 02 பணியிடங்கள் – WALK-IN நாள் – 19-11-2018

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Technical Assistant பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:கோவை பணி :Technical Assistant காலியிடங்கள்:02 சம்பளம்:ரூ.12,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : Diploma முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள்.…
Continue Reading
Agriculture Jobs

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் – 02 பணியிடங்கள் – WALK-IN நாள் – 20-11-2018

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Technical Assistant பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:கடலூர்,விழுப்புரம் பணி :Technical Assistant காலியிடங்கள்:02 சம்பளம்:ரூ.12,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : Diploma முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள்.…
Continue Reading
Agriculture Jobs

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – WALK-IN நாள் – 20-11-2018

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Technical Assistant பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:தஞ்சாவூர் பணி :Technical Assistant காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.10,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : Diploma முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள்.…
Continue Reading
Agriculture Jobs

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் – 04 பணியிடங்கள் – WALK-IN நாள் – 20-11-2018

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Technical Assistant பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:தஞ்சாவூர் பணி :Technical Assistant காலியிடங்கள்:04 சம்பளம்:ரூ.12,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : Diploma முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள்.…
Continue Reading
Jobs

தமிழ்நாடு டாக்டர் J.ஜெயலலிதா மீன்வள பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 26-11-2018

தமிழ்நாடு டாக்டர் J.ஜெயலலிதா மீன்வள பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Dean பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:நாகப்பட்டினம் பணி :Dean காலியிடங்கள்:01 தகுதி : Any Graduate, Any Post Graduate முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள்…
Continue Reading
Chennai

தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 20-11-2018

தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Assistant Programmer பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:சென்னை பணி :Assistant Programmer காலியிடங்கள்:01 வயது வரம்பு:30க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.35,900 - ரூ. 1,13,500/- பிரதி மாதம் தகுதி…
Continue Reading
Chennai

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – WALK-IN நாள் – 19-11-2018

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Professional Assistant II பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:சென்னை பணி :Professional Assistant II காலியிடங்கள்:01 வயது வரம்பு:35க்குள் இருக்க வேண்டும். தகுதி : , MBA/PGDM, MCA முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க…
Continue Reading
Freshers

பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – WALK-IN நாள் – 16-11-2018

பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Junior Research Fellow பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:சேலம் பணி :Junior Research Fellow காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.14,400/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள்.…
Continue Reading
Ariyalur

TNPSC-யில் – 55 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 03-12-2018

TNPSC-யில் நிரப்பப்பட உள்ள Executive Officer பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:தமிழ்நாடு பணி :Executive Officer காலியிடங்கள்:55 வயது வரம்பு:35க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.20,600 - ரூ. 65,500/- பிரதி மாதம் தகுதி : Any Graduate…
Continue Reading
Ariyalur

TNPSC-யில் – 65 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 03-12-2018

TNPSC-யில் நிரப்பப்பட உள்ள Executive Officer பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:தமிழ்நாடு பணி :Executive Officer காலியிடங்கள்:65 வயது வரம்பு:40க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.19,500 - ரூ. 62,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : 10TH முடித்தவர்கள்…
Continue Reading
Ariyalur

TNPSC-யில் – 53 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 28-11-2018

TNPSC-யில் நிரப்பப்பட உள்ள Draughtsman பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:சென்னை பணி :Draughtsman காலியிடங்கள்:53 வயது வரம்பு:35க்குள் இருக்க வேண்டும். தகுதி : Diploma முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி அனுபவம் :…
Continue Reading
Jobs

தெலுங்கானா அரசில் – 9355 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 13-09-2018

தெலுங்கானா அரசில் நிரப்பப்பட உள்ள Junior Panchayat Secretary பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:தெலுங்கானா பணி :Junior Panchayat Secretary காலியிடங்கள்:9355 வயது வரம்பு:39க்குள் இருக்க வேண்டும். தகுதி : Any Graduate முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி…
Continue Reading
error: Content is protected !!