Archives for State Government Jobs

Freshers

தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தில் – 53 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 22-07-2020

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading
Freshers

தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தில் – 65 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 20-07-2020

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading
Freshers

தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தில் – 106 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 15-07-2020

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading
Freshers

தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தில் – 191 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 31-07-2020

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading
Erode

தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தில் – 108 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 31-07-2020

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading
Freshers

தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தில் – 111 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 15-07-2020

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading
Chennai

தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தில் – 260 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 31-07-2020

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading
Dindigul

தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தில் – 55 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 15-07-2020

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading
Chennai

Tamil Nadu Commission for Protection of Child Rightsயில் – 06 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 08-07-2020

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading
Jobs

பெரியார் மணியம்மை பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 30-06-2020

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading