Archives for Kanyakumari

Freshers

நாகர்கோயிலில் துப்புரவு பணியாளர் பணியிடங்கள்

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading
Jobs

நாகர்கோயிலில் எக்கோ டெக்னீசியன் (Echo Technician) பணியிடங்கள்

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading
Jobs

நாகர்கோயிலில் டயாலிசிஸ் டெக்னீசியன்ள் (Dialysis Technician) பணியிடங்கள்

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading