Archives for University Jobs

Central Government Jobs

IIT சென்னையில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 21-12-2018

IIT சென்னையில் நிரப்பப்பட உள்ள Security Cum Fire Officer பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:சென்னை பணி :Security Cum Fire Officer காலியிடங்கள்:01 தகுதி : Any Graduate முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள்…
Continue Reading
Central Government Jobs

IIT சென்னையில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 24-11-2018

IIT சென்னையில் நிரப்பப்பட உள்ள Project Technician பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:சென்னை பணி :Project Technician காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.16,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : Diploma முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி…
Continue Reading
Jobs

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் – 05 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 15-12-2018

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Guest Lecturer பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:திருச்சி பணி :Guest Lecturer காலியிடங்கள்:05 சம்பளம்:ரூ.12,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி அனுபவம்…
Continue Reading
Jobs

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – WALK-IN நாள் – 26-11-2018

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Technical Assistant பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:திருச்சி பணி :Technical Assistant காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.12,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி அனுபவம்…
Continue Reading
Agriculture Jobs

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – WALK-IN நாள் – 26-11-2018

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Teaching Assistant பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:கோவை பணி :Teaching Assistant காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.36,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி…
Continue Reading
Agriculture Jobs

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் – 02 பணியிடங்கள் – WALK-IN நாள் – 26-11-2018

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Senior Research Fellow பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:கோவை பணி :Senior Research Fellow காலியிடங்கள்:02 சம்பளம்:ரூ.20,000 - ரூ. 25,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க…
Continue Reading
Agriculture Jobs

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – WALK-IN நாள் – 26-11-2018

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Senior Research Fellow பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:மதுரை பணி :Senior Research Fellow காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.20,000 - ரூ. 25,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க…
Continue Reading
Agriculture Jobs

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – WALK-IN நாள் – 19-11-2018

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Senior Research Fellow பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:மதுரை பணி :Senior Research Fellow காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.25,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள்…
Continue Reading
Freshers

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – WALK-IN நாள் – 19-11-2018

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Senior Research Fellow பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:மதுரை பணி :Senior Research Fellow காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.20,000 - ரூ. 25,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க…
Continue Reading
Agriculture Jobs

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – WALK-IN நாள் – 19-11-2018

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Senior Research Fellow பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:கோவை பணி :Senior Research Fellow காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.20,000 - ரூ. 25,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க…
Continue Reading
Agriculture Jobs

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் – 02 பணியிடங்கள் – WALK-IN நாள் – 19-11-2018

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Technical Assistant பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:கோவை பணி :Technical Assistant காலியிடங்கள்:02 சம்பளம்:ரூ.12,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : Diploma முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள்.…
Continue Reading
Agriculture Jobs

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் – 02 பணியிடங்கள் – WALK-IN நாள் – 20-11-2018

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Technical Assistant பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:கடலூர்,விழுப்புரம் பணி :Technical Assistant காலியிடங்கள்:02 சம்பளம்:ரூ.12,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : Diploma முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள்.…
Continue Reading
Agriculture Jobs

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – WALK-IN நாள் – 20-11-2018

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Technical Assistant பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:தஞ்சாவூர் பணி :Technical Assistant காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.10,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : Diploma முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள்.…
Continue Reading
Agriculture Jobs

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் – 04 பணியிடங்கள் – WALK-IN நாள் – 20-11-2018

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Technical Assistant பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:தஞ்சாவூர் பணி :Technical Assistant காலியிடங்கள்:04 சம்பளம்:ரூ.12,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : Diploma முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள்.…
Continue Reading
Central Government Jobs

NIT திருச்சியில் – 02 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 22-11-2018

NIT திருச்சியில் நிரப்பப்பட உள்ள Research Fellow பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:திருச்சி பணி :Research Fellow காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.28,000 - ரூ. 30,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : , முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த…
Continue Reading
Jobs

தமிழ்நாடு டாக்டர் J.ஜெயலலிதா மீன்வள பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 26-11-2018

தமிழ்நாடு டாக்டர் J.ஜெயலலிதா மீன்வள பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Dean பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:நாகப்பட்டினம் பணி :Dean காலியிடங்கள்:01 தகுதி : Any Graduate, Any Post Graduate முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள்…
Continue Reading
Engineering Jobs

SRM பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 24-11-2018

SRM பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Junior Research Fellow பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:பொத்தேரி பணி :Junior Research Fellow காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.16,000 - ரூ. 25,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : , முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க…
Continue Reading
Central Government Jobs

Central Electro Chemical Research Institute-யில் – 12 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 20-11-2018

Central Electro Chemical Research Institute-யில் நிரப்பப்பட உள்ள Apprentice பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:காரைக்குடி பணி :Apprentice காலியிடங்கள்:12 சம்பளம்:ரூ.7,574/- பிரதி மாதம் தகுதி : Diploma, ITI முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள்…
Continue Reading
Diploma Jobs

Christian Medical College-யில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 26-11-2018

Christian Medical College-யில் நிரப்பப்பட உள்ள Staff II Respiratory Therapist பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:வேலூர் பணி :Staff II Respiratory Therapist காலியிடங்கள்:01 வயது வரம்பு:35க்குள் இருக்க வேண்டும். தகுதி : , PG…
Continue Reading
Jobs

Christian Medical College-யில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 26-11-2018

Christian Medical College-யில் நிரப்பப்பட உள்ள Staff III Laboratory Auxillary பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:வேலூர் பணி :Staff III Laboratory Auxillary காலியிடங்கள்:01 வயது வரம்பு:35க்குள் இருக்க வேண்டும். தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க…
Continue Reading
Chennai

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – WALK-IN நாள் – 19-11-2018

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Professional Assistant II பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:சென்னை பணி :Professional Assistant II காலியிடங்கள்:01 வயது வரம்பு:35க்குள் இருக்க வேண்டும். தகுதி : , MBA/PGDM, MCA முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க…
Continue Reading
Freshers

பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – WALK-IN நாள் – 16-11-2018

பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Junior Research Fellow பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:சேலம் பணி :Junior Research Fellow காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.14,400/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள்.…
Continue Reading
Central Government Jobs

NIT திருச்சியில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 26-11-2018

NIT திருச்சியில் நிரப்பப்பட உள்ள Research Fellow பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:திருச்சி பணி :Research Fellow காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.25,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : , முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி…
Continue Reading
error: Content is protected !!