Archives for Nagapattinam

Ariyalur

கும்பகோணத்தில் வரவேற்பாளர் (Receptionist) பணியிடங்கள்

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading
Ariyalur

கும்பகோணத்தில் செவிலியர்கள் (Staff Nurses) பணியிடங்கள்

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading
Ariyalur

கும்பகோணத்தில் ஐசியு ஊழியர் (ICU Staff) பணியிடங்கள்

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading
Ariyalur

கும்பகோணத்தில் லேப் டெக்னீசியன் (Lab Technician) பணியிடங்கள்

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading
Ariyalur

கும்பகோணத்தில் எக்ஸ்ரே டெக்னீசியன் (X-Ray Technician) பணியிடங்கள்

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading
Ariyalur

கும்பகோணத்தில் ஓ.டி டெக்னீசியன் (OT Technician) பணியிடங்கள்

இந்த செய்தியை முழுமையாக படிக்க.செயலியை உடனே அப்டேட் செய்யவும்.
Continue Reading