Archives for Central Government Jobs

Central Government Jobs

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 29-01-2019

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Scientist C பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:சென்னை பணி :Scientist C காலியிடங்கள்:01 வயது வரம்பு:40க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.67,700 - ரூ. 2,08,700/- பிரதி மாதம் தகுதி…
Continue Reading
Central Government Jobs

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 29-01-2019

தேசிய காசநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Stenographer பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:சென்னை பணி :Stenographer காலியிடங்கள்:01 வயது வரம்பு:27க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.25,500 - ரூ. 44,800/- பிரதி மாதம் தகுதி : 12TH…
Continue Reading
Central Government Jobs

இந்திய விமானப்படையில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 21-01-2019

இந்திய விமானப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ள Airmen பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:இந்தியா முழுவதும் பணி :Airmen காலியிடங்கள்:01 தகுதி : 12TH, Diploma முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி அனுபவம் : தேவையில்லை…
Continue Reading
Central Government Jobs

இந்திய விமானப்படையில் – 163 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 30-12-2018

இந்திய விமானப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ள AFCAT Exam பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:இந்தியா முழுவதும் பணி :AFCAT Exam காலியிடங்கள்:163 தகுதி : Any Graduate, , , , MBA/PGDM, MCA, , , Any…
Continue Reading
Central Government Jobs

வட மேற்கு ரயில்வேயில் – 2090 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 30-12-2018

வட மேற்கு ரயில்வேயில் நிரப்பப்பட உள்ள Trade Apprentice பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:ஜெய்ப்பூர்,ஜோத்பூர் பணி :Trade Apprentice காலியிடங்கள்:2090 வயது வரம்பு:24க்குள் இருக்க வேண்டும். தகுதி : 10TH, ITI முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த…
Continue Reading
Central Government Jobs

வட மத்திய ரயில்வேயில் – 745 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 29-12-2018

வட மத்திய ரயில்வேயில் நிரப்பப்பட உள்ள Apprentice பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:கோரக்பூர் பணி :Apprentice காலியிடங்கள்:745 தகுதி : 10TH, 12TH, ITI முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி அனுபவம் :…
Continue Reading
Central Government Jobs

மத்திய கடல் மீன் வளர்ப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் – 01 பணி – Walk-In நாள் – 03-01-2019

மத்திய கடல் மீன் வளர்ப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Senior Research Fellow பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:ராமநாதபுரம் பணி :Senior Research Fellow காலியிடங்கள்:01 வயது வரம்பு:40க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.25,000 - ரூ.…
Continue Reading
Central Government Jobs

இந்தோ-திபெத்திய எல்லை காவல்துறையில் – 10 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 20-01-2019

இந்தோ-திபெத்திய எல்லை காவல்துறையில் நிரப்பப்பட உள்ள Commandant பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:டெல்லி பணி :Commandant காலியிடங்கள்:10 வயது வரம்பு:52க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.37,400 - ரூ. 67,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க…
Continue Reading
Central Government Jobs

ஏர் இந்தியாவில் – 15 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 12-01-2019

ஏர் இந்தியாவில் நிரப்பப்பட உள்ள Driver பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:டெல்லி பணி :Driver காலியிடங்கள்:15 சம்பளம்:ரூ.16,800 - ரூ. 18,800/- பிரதி மாதம் தகுதி : 10TH முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள்.…
Continue Reading
Central Government Jobs

ஏர் இந்தியாவில் – 100 பணியிடங்கள் – Walk-In நாள் – 05-01-2019

ஏர் இந்தியாவில் நிரப்பப்பட உள்ள Utility Hands பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:டெல்லி பணி :Utility Hands காலியிடங்கள்:100 சம்பளம்:ரூ.16,800 - ரூ. 18,800/- பிரதி மாதம் தகுதி : 8TH முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த…
Continue Reading
Central Government Jobs

NIT திருச்சியில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 31-12-2018

NIT திருச்சியில் நிரப்பப்பட உள்ள Project Staff பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:திருச்சி பணி :Project Staff காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.14,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி அனுபவம்…
Continue Reading
Central Government Jobs

ஏர் இந்தியாவில் – 60 பணியிடங்கள் – Walk-In நாள் – 18-12-2018

ஏர் இந்தியாவில் நிரப்பப்பட உள்ள Customer Agent பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:மும்பை பணி :Customer Agent காலியிடங்கள்:60 சம்பளம்:ரூ.20,190/- பிரதி மாதம் தகுதி : Any Graduate முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள்.…
Continue Reading
Central Government Jobs

வட மத்திய ரயில்வேயில் – 296 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 10-01-2019

வட மத்திய ரயில்வேயில் நிரப்பப்பட உள்ள Apprentice பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:அலகாபாத் பணி :Apprentice காலியிடங்கள்:296 தகுதி : 10TH, 12TH, ITI முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி அனுபவம் :…
Continue Reading
Central Government Jobs

வட மத்திய ரயில்வேயில் – 204 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 31-12-2018

வட மத்திய ரயில்வேயில் நிரப்பப்பட உள்ள Apprentice பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:ஜான்சி பணி :Apprentice காலியிடங்கள்:204 தகுதி : 10TH, ITI முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி அனுபவம் : தேவையில்லை…
Continue Reading
Central Government Jobs

பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் – 02 பணியிடங்கள் – WALK-IN நாள் – 17-12-2018

பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Guest Faculty பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:பாண்டிச்சேரி பணி :Guest Faculty காலியிடங்கள்:02 வயது வரம்பு:62க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.25,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : Any Post Graduate, முடித்தவர்கள்…
Continue Reading
Central Government Jobs

வட மத்திய ரயில்வேயில் – 08 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 24-12-2018

வட மத்திய ரயில்வேயில் நிரப்பப்பட உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:அலகாபாத் பணி :Group C காலியிடங்கள்:02 வயது வரம்பு:30க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.5,200 - ரூ. 20,200/- பிரதி மாதம் தகுதி : 10TH,…
Continue Reading
Central Government Jobs

NIT திருச்சியில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 20-12-2018

NIT திருச்சியில் நிரப்பப்பட உள்ள Research Fellow பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:திருச்சி பணி :Research Fellow காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.25,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : , முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி…
Continue Reading
Central Government Jobs

RITES நிறுவனத்தில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 21-12-2018

RITES நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Inspecting Engineer/ Senior Inspecting Engineer பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:கோவை,திருச்சி,சென்னை பணி :Inspecting Engineer/ Senior Inspecting Engineer காலியிடங்கள்:01 வயது வரம்பு:52க்குள் இருக்க வேண்டும். தகுதி : ,…
Continue Reading
Bank Jobs

Bank of Baroda-யில் – 913 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 26-12-2018

Bank of Baroda-யில் நிரப்பப்பட உள்ள Specialist Officers பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:இந்தியா முழுவதும் பணி :Specialist Officers காலியிடங்கள்:913 வயது வரம்பு:35க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.23,700 - ரூ. 51,490/- பிரதி மாதம் தகுதி…
Continue Reading
Central Government Jobs

Bharat Heavy Electricals-யில் – 71 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 20-12-2019

Bharat Heavy Electricals-யில் நிரப்பப்பட உள்ள Artisan பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:திருச்சி பணி :Artisan காலியிடங்கள்:71 வயது வரம்பு:32க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.34,300/- பிரதி மாதம் தகுதி : 10TH, ITI முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி…
Continue Reading
Central Government Jobs

National Biodiversity Authority-யில் – 02 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 07-01-2019

National Biodiversity Authority-யில் நிரப்பப்பட உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:சென்னை பணி :Secretary காலியிடங்கள்:01 வயது வரம்பு:50க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.37,400 - Rs. 67,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : , முடித்தவர்கள்…
Continue Reading
Central Government Jobs

Airports Authority of India-வில் – 372 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 15-12-2018

Airports Authority of India-வில் நிரப்பப்பட உள்ள Security Screeners பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:இந்தியா முழுவதும் பணி :Security Screeners காலியிடங்கள்:372 வயது வரம்பு:45க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.25,000 - ரூ. 30,000/- பிரதி மாதம்…
Continue Reading
Central Government Jobs

வட மத்திய ரயில்வேயில் – 703 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 31-12-2018

வட மத்திய ரயில்வேயில் நிரப்பப்பட உள்ள Apprentice பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:அலகாபாத் பணி :Apprentice காலியிடங்கள்:703 வயது வரம்பு:24க்குள் இருக்க வேண்டும். தகுதி : 10TH, ITI முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள்.…
Continue Reading
Central Government Jobs

வட மத்திய ரயில்வேயில் – 08 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 24-12-2018

வட மத்திய ரயில்வேயில் நிரப்பப்பட உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:அலகாபாத் பணி :Group C காலியிடங்கள்:02 தகுதி : Any Graduate முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி அனுபவம் :…
Continue Reading
Central Government Jobs

வட மத்திய ரயில்வேயில் – 446 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 17-12-2018

வட மத்திய ரயில்வேயில் நிரப்பப்பட உள்ள Apprentice பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:ஜான்சி பணி :Apprentice காலியிடங்கள்:446 வயது வரம்பு:24க்குள் இருக்க வேண்டும். தகுதி : 10TH, ITI முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள்.…
Continue Reading
Central Government Jobs

UPSC-யில் – 07 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 20-12-2018

UPSC-யில் நிரப்பப்பட உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:டெல்லி பணி :Software Designer காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.75,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : , MCA முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி அனுபவம்…
Continue Reading
Central Government Jobs

UPSC-யில் – 58 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 13-12-2018

UPSC-யில் நிரப்பப்பட உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:டெல்லி பணி :Air Safety Officer காலியிடங்கள்:16 வயது வரம்பு:35க்குள் இருக்க வேண்டும். தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி அனுபவம்…
Continue Reading
Central Government Jobs

Sálim Ali Centre for Ornithology and Natural History-யில் – 02 பணியிடங்கள் – WALK-IN நாள் – 21-12-2018

Sálim Ali Centre for Ornithology and Natural History-யில் நிரப்பப்பட உள்ள Junior Research Biologist பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:கோவை பணி :Junior Project Consultant காலியிடங்கள்:02 வயது வரம்பு:28க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.25,000/-…
Continue Reading
Central Government Jobs

Sálim Ali Centre for Ornithology and Natural History-யில் – 02 பணியிடங்கள் – WALK-IN நாள் – 21-12-2018

Sálim Ali Centre for Ornithology and Natural History-யில் நிரப்பப்பட உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:கோவை பணி :Junior Project Consultant காலியிடங்கள்:01 வயது வரம்பு:40க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.45,000/- பிரதி மாதம்…
Continue Reading
Central Government Jobs

Steel Authority of India-வில் – 156 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 14-12-2018

Steel Authority of India-வில் நிரப்பப்பட உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:பர்த்வான் பணி :Operator cum Technician காலியிடங்கள்:126 வயது வரம்பு:28க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.16,800 - ரூ. 24,110/- பிரதி மாதம் தகுதி…
Continue Reading
Central Government Jobs

மேற்கு ரயில்வேயில் – 03 பணியிடங்கள் – WALK-IN நாள் – 28-12-2018

மேற்கு ரயில்வேயில் நிரப்பப்பட உள்ள Specialist Medical Officers பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:மும்பை பணி :Specialist Medical Officers காலியிடங்கள்:03 வயது வரம்பு:65க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.75,000 - ரூ. 1,15,000/- பிரதி மாதம் தகுதி…
Continue Reading
Central Government Jobs

ராணுவத்தில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 31-12-2018

ராணுவத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Commissioned Officer பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:டெல்லி பணி :Commissioned Officer காலியிடங்கள்:01 வயது வரம்பு:42க்குள் இருக்க வேண்டும். தகுதி : Any Graduate முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள்.…
Continue Reading
Central Government Jobs

இந்திய விமானப்படையில் – 01 பணி – WALK-IN நாள் – 09/12/2018 – 14/12/2018

இந்திய விமானப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ள Airmen பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:திருநெல்வேலி பணி :Airmen காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.14,600/- பிரதி மாதம் தகுதி : 12TH முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி அனுபவம் :…
Continue Reading
Central Government Jobs

ONGC-யில் – 1000 நபர்களுக்கு – கடைசி நாள் – 21-01-2019

ONGC-யில் நிரப்பப்பட உள்ள Scholarships பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:இந்தியா முழுவதும் பணி :Scholarships காலியிடங்கள்:1000 வயது வரம்பு:30க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.48,000/- Per Annum தகுதி : SC/ST Students pursuing Engineering/Medicine / MBA/Geology/Geophysics…
Continue Reading
Central Government Jobs

மேற்கு மத்திய ரயில்வேயில் – 06 பணியிடங்கள் – WALK-IN நாள் – 14-12-2018

மேற்கு மத்திய ரயில்வேயில் நிரப்பப்பட உள்ள Medical Practitioners/Dental Surgeon பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:போபால் பணி :Medical Practitioners/Dental Surgeon காலியிடங்கள்:06 சம்பளம்:ரூ.20,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : MS/MD, Master of Dental Surgery…
Continue Reading
Central Government Jobs

Nuclear Power Corporation of India-வில் – 13 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 14-12-2018

Nuclear Power Corporation of India-வில் நிரப்பப்பட உள்ள Assistant பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:காஞ்சிபுரம் பணி :Assistant காலியிடங்கள்:13 வயது வரம்பு:21-28க்குள் இருக்க வேண்டும். தகுதி : Any Graduate முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த…
Continue Reading
Central Government Jobs

மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் – 04 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 14-12-2018

மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:டெல்லி பணி :Manager/Assistant Manager காலியிடங்கள்:02 வயது வரம்பு:55க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.15,600 - ரூ. 39,100/- பிரதி மாதம் தகுதி : Any…
Continue Reading
Central Government Jobs

RITES-யில் – 02 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 19-12-2018

RITES-யில் நிரப்பப்பட உள்ள Deputy General Manager/Joint General Manager/Assistant General Manager பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:சென்னை பணி :Deputy General Manager/Joint General Manager/Assistant General Manager காலியிடங்கள்:02 வயது வரம்பு:56க்குள் இருக்க வேண்டும்.…
Continue Reading
Central Government Jobs

எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை-யில் – 101 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 18-12-2018

எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை-யில் நிரப்பப்பட உள்ள Senior Resident பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:ஜோத்பூர் பணி :Senior Resident காலியிடங்கள்:101 வயது வரம்பு:37க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.18,750/- பிரதி மாதம் தகுதி : DNB, MS/MD, முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க…
Continue Reading
Central Government Jobs

IIT சென்னையில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 21-12-2018

IIT சென்னையில் நிரப்பப்பட உள்ள Security Cum Fire Officer பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:சென்னை பணி :Security Cum Fire Officer காலியிடங்கள்:01 தகுதி : Any Graduate முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள்…
Continue Reading
Central Government Jobs

அஞ்சல் துறையில் – 15 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 31-12-2018

அஞ்சல் துறையில் நிரப்பப்பட உள்ள Skilled Artisan பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:லக்னோ பணி :Skilled Artisan காலியிடங்கள்:15 சம்பளம்:ரூ.19,900/- பிரதி மாதம் தகுதி : 8TH முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி…
Continue Reading
Central Government Jobs

அஞ்சல் துறையில் – 15 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 24-12-2018

அஞ்சல் துறையில் நிரப்பப்பட உள்ள Staff Car Driver பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:லக்னோ பணி :Staff Car Driver காலியிடங்கள்:15 வயது வரம்பு:27க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.5,200 - ரூ. 20,200/- பிரதி மாதம் தகுதி…
Continue Reading
Central Government Jobs

கொல்கத்தா துறைமுகத்தில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 21-12-2018

கொல்கத்தா துறைமுகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Assistant Vigilance Officer பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:கொல்கத்தா பணி :Assistant Vigilance Officer காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.20,600/- - ரூ. 46,500/- பிரதி மாதம் தகுதி : Any Graduate முடித்தவர்கள்…
Continue Reading
Central Government Jobs

Central Industrial Security Force-யில் – 519 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 15-12-2018

Central Industrial Security Force-யில் நிரப்பப்பட உள்ள Assistant Sub Inspector பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:டெல்லி பணி :Assistant Sub Inspector காலியிடங்கள்:519 தகுதி : Any Graduate முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள்…
Continue Reading
Central Government Jobs

மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் – 02 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 22-12-2018

மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Director பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:பெங்களூர் பணி :Director காலியிடங்கள்:02 வயது வரம்பு:57க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.3,00,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள்…
Continue Reading
Central Government Jobs

இந்திய கடலோர காவல்படையில் – 18 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 27-12-2018

இந்திய கடலோர காவல்படையில் நிரப்பப்பட உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:Chennai,Cochin/Kochi/Ernakulam,Kolkata,Surat,New Delhi பணி :Foreman காலியிடங்கள்:09 சம்பளம்:ரூ.44,900 - ரூ. 1,42,400/- பிரதி மாதம் தகுதி : Diploma, , , , முடித்தவர்கள்…
Continue Reading
Central Government Jobs

அஞ்சல் துறையில் – 03 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 24-12-2018

அஞ்சல் துறையில் நிரப்பப்பட உள்ள Staff Car Driver பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:புனே பணி :Staff Car Driver காலியிடங்கள்:03 வயது வரம்பு:27க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.19,900/- பிரதி மாதம் தகுதி : 10TH முடித்தவர்கள்…
Continue Reading
Central Government Jobs

IIT சென்னையில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 31-12-2018

IIT சென்னையில் நிரப்பப்பட உள்ள Senior Research Fellow பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:சென்னை பணி :Senior Research Fellow காலியிடங்கள்:01 வயது வரம்பு:28க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.28,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : , MS…
Continue Reading
Central Government Jobs

Council of Scientific and Industrial Research-யில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 16-12-2018

Council of Scientific and Industrial Research-யில் நிரப்பப்பட உள்ள National Eligibility Test பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:சென்னை பணி :National Eligibility Test காலியிடங்கள்:01 வயது வரம்பு:28க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.25,000 - ரூ.…
Continue Reading
error: Content is protected !!