Archives for Engineering Jobs - Page 3

Engineering Jobs

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 31-07-2018

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Professional Assistant பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:சென்னை பணி :Professional Assistant காலியிடங்கள்:01 தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி அனுபவம் : தேவையில்லை விண்ணப்பங்களை…
Continue Reading
Central Government Jobs

இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியத்தில் – 24 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 31-08-2018

இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:இந்தியா முழுவதும் பணி :Officer காலியிடங்கள்:11 வயது வரம்பு:27க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.60,000 - ரூ. 1,80,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : , ,…
Continue Reading
Central Government Jobs

இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியத்தில் – 25 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 31-08-2018

இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:இந்தியா முழுவதும் பணி :Electrical Engineer காலியிடங்கள்:02 வயது வரம்பு:30க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.70,000 - ரூ. 2,00,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள்…
Continue Reading
Central Government Jobs

இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியத்தில் – 11 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 31-08-2018

இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Fire Safety Officer பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:இந்தியா முழுவதும் பணி :Fire Safety Officer காலியிடங்கள்:11 வயது வரம்பு:27க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.60,000 - ரூ. 1,80,000/- பிரதி மாதம்…
Continue Reading
Central Government Jobs

BEL நிறுவனத்தில் – 05 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 25-08-2018

BEL நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Senior Engineer பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:காஸியாபாத் பணி :Senior Engineer காலியிடங்கள்:05 வயது வரம்பு:32க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.50,000 - ரூ. 16,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள்…
Continue Reading
Central Government Jobs

மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 08-08-2018

மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Deputy General Manager பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:கொச்சி பணி :Deputy General Manager காலியிடங்கள்:01 வயது வரம்பு:52க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.70,000 - ரூ. 2,00,000/- பிரதி மாதம்…
Continue Reading
Central Government Jobs

கொல்கத்தா துறைமுகத்தில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 24-08-2018

கொல்கத்தா துறைமுகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Chief Hydraulic Engineer பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:கொல்கத்தா பணி :Chief Hydraulic Engineer காலியிடங்கள்:01 வயது வரம்பு:40க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.51,300 - ரூ. 73,000/- பிரதி மாதம் தகுதி…
Continue Reading
Central Government Jobs

RITES நிறுவனத்தில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 10-08-2018

RITES நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள General Manager பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:குர்கான் பணி :General Manager காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.1,20,000 - ரூ. 2,80,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள்…
Continue Reading
Central Government Jobs

கொச்சி கப்பல் கட்டும் தளத்தில் – 35 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 20-08-2018

கொச்சி கப்பல் கட்டும் தளத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Executive Trainee பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:இந்தியா முழுவதும் பணி :Executive Trainee காலியிடங்கள்:35 சம்பளம்:ரூ.50,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : , , MCA, , CA,…
Continue Reading
Central Government Jobs

Airports Authority of India-யில் – 13 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 01-08-2018

Airports Authority of India-யில் நிரப்பப்பட உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:குவஹாத்தி பணி :Site Engineer காலியிடங்கள்:03 வயது வரம்பு:63க்குள் இருக்க வேண்டும். தகுதி : முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள்.…
Continue Reading