Archives for Diploma Jobs - Page 3

Central Government Jobs

தென் மத்திய ரயில்வேயில் – 21 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 21-08-2018

தென் மத்திய ரயில்வேயில் நிரப்பப்பட உள்ள Sports Persons பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:ஹைதெராபாத் பணி :Sports Persons காலியிடங்கள்:21 வயது வரம்பு:18-25க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.5,200 - ரூ. 20,200/- பிரதி மாதம் தகுதி :…
Continue Reading
Central Government Jobs

தென் கிழக்கு மத்திய ரயில்வேயில் – 25 பணியிடங்கள் – WALK-IN நாள் – 27/07/2018 – 29/07/2018

தென் கிழக்கு மத்திய ரயில்வேயில் நிரப்பப்பட உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:பிலாஸ்பூர் பணி :Staff Nurse காலியிடங்கள்:12 வயது வரம்பு:40க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ. 44,900/- பிரதி மாதம் தகுதி : GNM முடித்தவர்கள்…
Continue Reading
Diploma Jobs

கலாஷேத்ரா அறக்கட்டளையில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 31-07-2018

கலாஷேத்ரா அறக்கட்டளையில் நிரப்பப்பட உள்ள Counsellor பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:சென்னை பணி :Counsellor காலியிடங்கள்:01 வயது வரம்பு:62க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ. 25,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : , , PG Diploma முடித்தவர்கள்…
Continue Reading
Central Government Jobs

HAL நிறுவனத்தில் – 12 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 09-08-2018

HAL நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:லக்னோ பணி :Lab Technician காலியிடங்கள்:02 வயது வரம்பு:40க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ.24,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : Diploma முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த…
Continue Reading
Central Government Jobs

BHEL-யில் – 197 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 05-08-2018

BHEL-யில் நிரப்பப்பட உள்ள Trade Apprenticeship பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:ஹரித்வார் பணி :Trade Apprenticeship காலியிடங்கள்:197 தகுதி : ITI முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி அனுபவம் : தேவையில்லை முக்கிய…
Continue Reading
Central Government Jobs

தென் கிழக்கு ரயில்வேயில் – 10 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 16-08-2018

தென் கிழக்கு ரயில்வேயில் நிரப்பப்பட உள்ள Scouts Guides Quota பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:கொல்கத்தா பணி :Scouts Guides Quota காலியிடங்கள்:10 வயது வரம்பு:18-38க்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பளம்:ரூ. 5,200 - ரூ. 20,200/- பிரதி…
Continue Reading
Central Government Jobs

BHEL-யில் – 44 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 24-07-2018

BHEL-யில் நிரப்பப்பட உள்ள Diploma Apprentices பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:ஹைதெராபாத் பணி :Diploma Apprentices காலியிடங்கள்:44 சம்பளம்:ரூ. 4,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : Diploma முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி…
Continue Reading
Central Government Jobs

HAL நிறுவனத்தில் – 14 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 06-08-2018

HAL நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:பெங்களூர் பணி :Assistant காலியிடங்கள்:01 தகுதி : Any Graduate முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி அனுபவம் : 1 -…
Continue Reading
Central Government Jobs

கொச்சி கப்பல் கட்டும் தளத்தில் – 35 பணியிடங்கள் – கடைசி நாள் – 20-08-2018

கொச்சி கப்பல் கட்டும் தளத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Executive Trainee பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:இந்தியா முழுவதும் பணி :Executive Trainee காலியிடங்கள்:35 சம்பளம்:ரூ.50,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : , , MCA, , CA,…
Continue Reading
Central Government Jobs

IRCON நிறுவனத்தில் – 01 பணி – கடைசி நாள் – 02-08-2018

IRCON நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Safety Health and Environment Director பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:மும்பை பணி :Safety Health and Environment Director காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.1,00,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : , ,…
Continue Reading