வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Technical Trainee பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணியிடம்:மதுரை பணி :Technical Trainee காலியிடங்கள்:01 சம்பளம்:ரூ.16,000/- பிரதி மாதம் தகுதி : , முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் ஆவார்கள். பணி…
Continue Reading