திண்டுக்கல்லில் நிறுவனத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள Cotton Purchase Officer,Welfare Officer,Civil Engineer,SR.Accounts Officer பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் விருப்புமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
பணியிடம் :திண்டுக்கல்


பணி:Cotton Purchase Officer,Welfare Officer,Civil Engineer,SR.Accounts Officer


தகுதி :
-Any Degree


Experience :
-5 – 7 வருடங்கள்


கூடுதல் விவரங்களுக்கு :

Email:cbehrm2018@gmail.com


Freshers Resume : Click Here
Experience Resume : Click Here